093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Офіційні умови проведення Акції «20 років поруч з вами» від АТ «СГ «ТАС» (приватне)

(надалі за текстом – Офіційні умови) 

  1. 1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Акція «20 років поруч з вами» (надалі – Акція) є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі - СГ «ТАС»).

1.2.  Акція включає в себе надання спеціальних умов на придбання визначеного переліку договорів з добровільних видів страхування для учасників Акції.

1.3.  Ініціатором та Організатором Акції є СГ «ТАС».

1.4.  Місцезнаходження СГ «ТАС»: пр-т Перемоги, 65, м. Київ, 03062, Україна, тел.: (044) 536-00-20.

1.5.  Акція проводиться по всій території України в усіх офісах продажів СГ «ТАС».

1.6.  Строк дії Акції - з 01.11.2018 по 28.02.2019 р.

 

  1. 2.    УМОВИ АКЦІЇ

2.1.  Учасником Акції може бути Страхувальник - резидент України (фізична особа), який має мінімум один діючий договір страхування з СГ «ТАС». Згідно з умовами Акції її учасник має право отримати рекламний матеріал Акції Флаєр 500.

2.2.  Флаєр 500 дає право її пред’явнику придбати за спеціальною ціною договір добровільного страхування майна та відповідальності «Повний житлозахист» або договір страхування майна та відповідальності «Повний бізнес-захист» (далі – договори) в СГ «ТАС» в період дії Акції.

2.3.  На страхування за акційними умовами приймаються виключно квартири, приватні будинки та майно, що не є в заставі або іншому обтяженні та зареєстровані на території України.

2.4.  Вартість договорів добровільного страхування майна та відповідальності «Повний житлозахист» та «Повний бізнес-захист» розраховується у відповідності до стандартної тарифної політики Компанії  та зменшується на 500 грн, але не більше ніж на 20% від загальної страхової премії договору, розрахованого за правилами звичайної ціни.

2.5.  Спеціальні умови придбання надаються виключно для договорів, за якими страховий платіж вноситься одноразово з датою оплати та початку дії в період Акції.

2.6.  Для отримання спеціальних умов на укладання договору потрібно пред’явити рекламний матеріал штатному працівнику СГ «ТАС», який після використання буде вилучений співробітником СГ «ТАС».

2.7.  Один Флаєр 500 може бути використаний лише один раз та при страхуванні лише одного об’єкту, на який оформлюється окремий договір. Знижка за Флаєром 500 не сумується зі знижками за  іншими акціями та спеціальними пропозиціями від СГ «ТАС». Флаєр 500 не застосовується при нестандартних умовах страхування, а також не може бути використаний з іншими Флаєрами 500  при укладанні 1 договору страхування. У випадку дострокового припинення дії договору, який укладався з урахуванням Флаєру 500, він страхувальнику не повертається. Флаєр 500 не є іменним та може бути переданий третім особам. Флаєр 500 не є платіжним інструментом та не підлягає обміну на грошовий еквівалент за жодних обставин.

2.8.  Мотивація продавців компанії за договорами страхування, укладеними за умовами акції, є стандартною.

 

  1. 3.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.  Дані Офіційні умови обов’язкові для виконання.

3.2.  Внесення змін і доповнень в дані Офіційні умови здійснюється наказом Голови Правління СГ «ТАС».

3.3.  Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) та в офісах СГ «ТАС». Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на тому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефонами 0 800 500 195 або 518.

3.4.  Своєю участю у Акції страхувальники повністю погоджуються з Офіційними умовами та зобов’язуються їх виконувати.

3.5.  СГ «ТАС» залишає за собою право змінювати Офіційні умови Акції.

3.6.  У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає   СГ «ТАС». Рішення СГ «ТАС» є остаточним та оскарженню не підлягає.