093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Офіційні умови проведення Акції «12х21» від АТ «СГ «ТАС» (приватне)

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Акція «12х21» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі - СГ «ТАС»).

1.2.   Акція включає в себе спеціальні умови на придбання визначеного переліку договорів з добровільних видів страхування для учасників Акції.

1.3.   Ініціатором та Організатором Акції є СГ «ТАС».

1.4.   Місцезнаходження СГ «ТАС» - пр-т. Перемоги, 65, м. Київ, 03062, Україна, тел.: (044) 536-00-20.

1.5.   Акція проводиться по всій території України в усіх офісах продажів СГ «ТАС».

1.6.   Строк дії Акції - з 30.09.2019 по 19.10.2019р.

2.      УМОВИ АКЦІЇ

2.1.       Учасником Акції може бути Страхувальник - резидент України (фізична особа), який уклав з СГ «ТАС» один з договорів страхування, а саме: Договір добровільного страхування наземного транспорту «ЄВРОКАСКО 5 ЗІРОК» (далі – «Єврокаско»), Договір добровільного комплексного страхування майна та відповідальності «Повний житлозахист» (далі – «ПЖ»), Договір добровільного комплексного тарування майна та відповідальності «Повний бізнес-захист» (далі «ПБЗ»), Договір добровільного медичного страхування «TAS-Doctor» (далі – «TD»), договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) «ТАС - Територія здоров’я - Індивідуальний захист» (далі «ТТЗ ІЗ) відповідно до умов страхування за цими продуктами.

2.2.       Учасник акції має право придбати в період з 30 вересня 2019 року по 19 жовтня 2019 року включно за акційною ціною будь-який зазначений в п.2.1. договір добровільного страхування в СГ «ТАС».

2.3.       Спеціальні умови придбання договорів включать можливість придбати договір за ціною з коефіцієнтом 0,88.

2.4.       За договором «Єврокаско» на страхування приймаються виключно легкові автомобілі, що не є в заставі або іншому обтяженні та зареєстровані на території України.

2.5.       За договором «ПЖ» на страхування приймаються виключно квартири та приватні будинки, що не є в заставі або іншому обтяженні та зареєстровані на території України.

2.6.       За договорами «ПБЗ», «TD» та «ТТЗ ІЗ» обмежень по предметам страхування немає.

2.7.       Розрахунок страхового тарифу за усіма акційними договорами здійснюється виключно на стандартних умовах страхування з використанням акційного коефіцієнту 0,88.

2.8.       Спеціальні умови придбання надаються виключно для договорів, за якими страховий платіж вноситься одноразово без розбивки платежу з датою оплати в період дії акції та дата початку дії договору має бути в період дії акції.

2.9.       Вартість договорів, що беруть учать в акції, розраховується згідно спеціальних умов та не може бути меншою від вартості договору, розрахованого за правилами звичайної ціни.

3.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.   Дані Офіційні умови обов’язкові для виконання.

3.2.   Внесення змін і доповнень в дані Офіційні умови здійснюється наказом Голови Правління СГ «ТАС».

3.3.   Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) та в офісах СГ «ТАС». Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на тому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефонами 093, 095, 098 654 7777.

3.4.   Своєю участю у Акції Страхувальники повністю погоджуються з Офіційними умовами та зобов’язуються їх виконувати.

3.5.   СГ «ТАС» залишає за собою право змінювати Офіційні умови Акції.

3.6.   У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає   СГ «ТАС». Рішення СГ «ТАС» є остаточним та оскарженню не підлягає.