093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777
Офіційні умови проведення Акції «50% знижки на страхування здоров’я водія»

Офіційні умови проведення Акції для клієнтів за програмою «Дорожній амулет» страхового продукту «Повний автозахист» від АТ «СГ «ТАС» (приватне)
(надалі за текстом – «Офіційні умови»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акція для клієнтів за програмою «Дорожній амулет» страхового продукту «Повний автозахист» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі - СГ «ТАС»).
1.2. Акція включає в себе спеціальні умови на придбання програми «Дорожній амулет» страхового продукту «Повний автозахист» для учасників Акції.
1.3. Ініціатором та Організатором Акції є СГ «ТАС».
1.4. Місцезнаходження СГ «ТАС» - пр-т. Перемоги, 65, м. Київ, 03062, Україна, тел.: (044) 536-00-20.
1.5. Акція проводиться по всій території України в усіх офісах продажів СГ «ТАС».
1.6. Строк дії Акції - з 01.12.2019 по 31.12.2019р.

2. УМОВИ АКЦІЇ

2.1. Учасником Акції може бути Страхувальник-резидент України (фізична особа), застрахований за договорм ОСЦПВ з програмою «Дорожній амулет» страхового продукту «Повний автозахист» (опція «1+2»+ Альтернативна консультація) в період дії акції відповідно до умов страхування за цим страховим продуктом.
2.2. Учасник акції має право придбати в період з 01 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно поліс ОСЦПВ, до якого буде оформлено програму «Дорожній амулет» страхового продукту «Повний автозахист» (опція «1+2»+ Альтернативна консультація) за акційною ціною відповідно до правил оформлення страхового продукту «Повний автозахист», затверджених в компанії.
2.3. Спеціальні умови придбання страхового продукту включать можливість придбати його за ціною з коефіцієнтом 0,5.
2.4. Розрахунок страхового тарифу за акційним страховим продуктом здійснюється виключно на стандартних умовах страхування з використанням акційного коефіцієнту 0,5.
2.5. Спеціальні умови придбання надаються виключно за страховими продуктами, страховий платіж за якими вноситься одноразово без розбивки платежу, з датою оплати та датою початку дії в період дії акції.
2.6. Вартість страхових продуктів, що беруть учать в акції, розраховується згідно із спеціальними умовами та не може бути меншою від вартості страхових продуктів, розрахованих за правилами звичайної ціни.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Дані Офіційні умови обов’язкові для виконання.
3.2. Внесення змін і доповнень в дані Офіційні умови здійснюється наказом Голови Правління СГ «ТАС».
3.3. Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) та в офісах СГ «ТАС». Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на тому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефонами 093, 095, 098 654 7777.
3.4. Своєю участю у Акції Страхувальники повністю погоджуються з Офіційними умовами та зобов’язуються їх виконувати.
3.5. СГ «ТАС» залишає за собою право змінювати Офіційні умови Акції.
3.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає СГ «ТАС». Рішення СГ «ТАС» є остаточним та оскарженню не підлягає.

Офіційні умови проведення Акції «Чорна П'ятниця» від АТ «СГ «ТАС» (приватне)

(надалі за текстом – «Офіційні умови»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Акція «Чорна П'ятниця» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі - СГ «ТАС»).
1.2. Акція включає в себе спеціальні умови на придбання визначеного переліку договорів з добровільних видів страхування для учасників Акції.
1.3. Ініціатором та Організатором Акції є СГ «ТАС».
1.4. Місцезнаходження СГ «ТАС» - пр-т. Перемоги, 65, м. Київ, 03062, Україна, тел.: (044) 536-00-20.
1.5. Акція проводиться по всій території України в усіх офісах продажів СГ «ТАС».
1.6. Строк дії Акції - з 29.11.2019 по 29.11.2019р.

2. УМОВИ АКЦІЇ
2.1. Учасником Акції може бути Страхувальник - резидент України (фізична особа), який уклав з СГ «ТАС» один з договорів страхування, а саме: Договір добровільного комплексного страхування майна та відповідальності «Повний житлозахист» (далі – «ПЖ»), Договір добровільного комплексного тарування майна та відповідальності «Повний бізнес-захист» (далі «ПБЗ») відповідно до умов страхування за цими продуктами.
2.2. Учасник акції має право придбати на задану дату 29 листопада 2019 року акційною ціною будь-який зазначений в п.2.1. договір добровільного страхування в СГ «ТАС».
2.3. Спеціальні умови придбання договорів включать можливість придбати договір за ціною з коефіцієнтом 0,71.
2.4. За договором «ПЖ» на страхування приймаються виключно квартири та приватні будинки, що не є в заставі або іншому обтяженні та зареєстровані на території України.
2.5. За договорами «ПБЗ» обмежень по предметам страхування немає.
2.6. Розрахунок страхового тарифу за усіма акційними договорами здійснюється виключно на стандартних умовах страхування з використанням акційного коефіцієнту 0,71.
2.7. Спеціальні умови придбання надаються виключно для договорів, за якими страховий платіж вноситься одноразово без розбивки платежу з датою оплати в період дії акції та дата початку дії договору має бути в період дії акції.
2.8. Вартість договорів, що беруть учать в акції, розраховується згідно спеціальних умов та не може бути меншою від вартості договору, розрахованого за правилами звичайної ціни.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Дані Офіційні умови обов’язкові для виконання.
3.2. Внесення змін і доповнень в дані Офіційні умови здійснюється наказом Голови Правління СГ «ТАС».
3.3. Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) та в офісах СГ «ТАС». Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на тому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефонами 093, 095, 098 654 7777.
3.4. Своєю участю у Акції Страхувальники повністю погоджуються з Офіційними умовами та зобов’язуються їх виконувати.
3.5. СГ «ТАС» залишає за собою право змінювати Офіційні умови Акції.
3.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає СГ «ТАС». Рішення СГ «ТАС» є остаточним та оскарженню не підлягає.