093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Автоцивілка тягнеться до Європи

Чи спричинить збільшення лімітустрахових сум за полісами підвищенняцін на них?

Днями Нацкомфінпослуг збільшиларозмір страхових сум з обов’язкового страхування цивільно- правовоївідповідальності (ОСЦПВ) власниківтранспортних засобів удвічі — до 100тисяч гривень за збиток, нанесениймайну потерпілих у ДТП, і до 200 тисячгривень — за шкоду, заподіяну їхньомужиттю і здоров’ю. Такі розміридіятимуть за договорами страхування,укладеними з 1 листопада цього року (ті,хто уклав договори до цієї дати, можутьпочуватися ображеними, оскількиопинилися поза увагою регулятора).

Право Нацкомфінпослуг переглядатирозміри страхових сум відповідно дорівня інфляції та індексу споживчихцін закріплено в Законі України «ПроОСЦПВ власників наземних транспортнихзасобів». При цьому чинні їхні розмірияк ліміти відповідальності страховикабуло затверджено регулятором ще у 2010році. Інфляція в Україні в 2014 роціприскорилася до 24,9% (із 0,5% роком раніше),а за підсумками нинішнього — Нацбанкпрогнозує цей показник на рівні 48%.

Скільки ж буде коштувати ремонтавтівки і скільки з цих грошей сплатитьстрахова компанія?

Саме стрімка інфляція та істотнезбільшення оцінюваних збитків занаслідками ДТП стали причинамивнесення Моторним (транспортним)страховим бюро України пропозиціїрегулятору збільшити страхові суми завтоцивілки. Поступове підвищеннялімітів відповідає вимогам Директиви2009/103/ЄС Європейського парламенту щодонеобхідності підвищення лімітіввідповідальності за договорами ОСЦПВ.Зокрема це стосується шкоди,заподіяної життю та здоров’ю, — 1мільйон євро на одного потерпілого або5 мільйонів євро на одну страхову подіюнезалежно від кількості потерпілих. Уразі майнових збитків — це 1 мільйонєвро на одну страхову подію незалежновід кількості потерпілих.

«Згідно з розпорядженнямНацкомфінпослуг вітчизнянезаконодавство необхідно узгодити зцією нормою впродовж 8 років з датинабрання чинності Угоди про асоціаціюміж Україною та ЄС, Європейськимспівтовариством з атомної енергії іїхніми державами-членами», — уточнюютьв Лізі страхових організацій України.

Чи спричинить збільшення лімітустрахових сум за ОСЦПВ підвищення цінна відповідні поліси, «УК» поцікавивсяу експертів.

«Звичайно, адже це взаємопов’язаніречі. Підвищення страхових сум завідповідними полісами відображаєреальні потреби клієнтів», — кажеНАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ СГ «ТАС» НАТАЛІЯЛУЦЕНКО.

«Якщо говорити про необхідністьвідповідності лімітів вимогам ЄС, торано чи пізно тарифи підвищуватидоведеться. Питання — до якого рівня?Тому логічним було б відпустити ціни,дозволивши компаніям регулювати їхсамостійно, запровадити системупрямого врегулювання збитків іконкурувати в сегменті сервісу», —констатує ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ PZU В УКРАЇНІМАЧЕЙ ШИШКО.

А ГОЛОВА КОМІСІЇ ЗІ СТРАХУВАННЯУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ФІНАНСОВИХАНАЛІТИКІВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНЯХОВСЬКИЙвважає, що підвищення страхових сум зОСЦПВ не спричинить підвищення ціниполісів з автоцивілки. Їхнє зростаннязалежить не від страхових сум, а відкількості коштів, які страховікомпанії витрачають на виплатиклієнтам. Якщо страховикивитрачатимуть на виплати понад 70%залучених коштів, тоді можливезростання тарифів. Нині страховикивитрачають всього 40% страхових премій.

КОМПЕТЕНТНО

ОЛЕКСАНДР ЗАЛЄТОВ, ЧЛЕННАЦКОМФІНПОСЛУГ:

— Підвищення максимального розмірустрахових сум за договорами ОСЦПВ неможе бути підставою для автоматичногозбільшення розміру страхового платежу.Водночас страхові компанії мають правозастосовувати коригуючі коефіцієнти.При цьому їм забороняєтьсявстановлювати або пропонувативстановити розмір страхового платежу,розрахований в інший спосіб, ніжвизначений законодавством. Убудь-якому разі у автовласника є правовибору страховика. Це передбаченостаттею 14.1 Закону України «Прообов’язкове страхуванняцивільно-правової відповідальностівласників наземних транспортнихзасобів».

ОЛЕКСАНДР ФІЛОНЮК, ПРЕЗИДЕНТ ЛІГИСТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ:

— Двократне збільшення розмірустрахових сум не призведе допідвищення тарифів та значногозростання збитковості, оскількисередній розмір виплати становить 11—12тисяч гривень, а кількість виплат понад50 тисяч гривень у загальних обсягахстановить не більше 5%.